dnes je 28.2.2021

Nejnovější

Výtahy: Přehled právních předpisů a noremGarance

24.2.2021, Ing. Bohumil Pivoňka, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Bohumil Pivoňka Základní související legislativa Zákon č. 90/2016 Sb. , o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. Zákon č. 22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky. Zákon č. 174/1968 Sb. , o státním odborném dozoru. Nařízení vlády č. 122/2016 Sb. , o posuzování ...

Časté chyby v úklidu, které stojí firmy čas i peníze

24.2.2021, Zdroj: SSI Group

Časté chyby v úklidu, které stojí firmy čas i penízeNa důležitosti údržby a úklidu venkovních i vnitřních firemních prostor se většina lidí shodne. Je jasné, že pro zaměstnance tak firma zajišťuje kvalitnější a bezpečnější pracovní prostředí. Přesto české firmy dělají při péči o čistotu pracoviště často chyby,…

Normy ČSN pro zdvihací zařízení 2/2021

23.2.2021, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro zdvihací zařízení 2/2021... Nové normy pro zdvihací zařízení a související aspekty vydané v únoru 2021. ČSN EN 81-20 ed. 2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů Tato norma stanovuje bezpečnostní pravidla pro konstrukci a montáž ...

Normy ČSN pro požární ochranu 2/2021

16.2.2021, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro požární ochranu 2/2021... Nové normy pro požární ochranu a související aspekty vydané v únoru 2021. ČSN EN 15004-2 Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 2: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem FK-5-1-12 ČSN EN 15004-4 Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část ...

Normy ČSN pro tlaková zařízení 2/2021

9.2.2021, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro tlaková zařízení 2/2021... Nové normy pro tlaková zařízení a související aspekty vydané v únoru 2021. ČSN EN 12542 Zařízení a příslušenství na LPG - Stabilní svařované ocelové válcové tlakové nádoby sériově vyráběné pro skladování zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG) o objemu nejvýše 13 m 3 - Konstrukce a výroba ČSN EN ...

Příloha - Smlouva o kontrolní činnostiGarance

8.2.2021, František Cimbůrek, Zdroj: Verlag Dashöfer

... František Cimbůrek Příloha - Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. , Občanský zákoník mezi těmito smluvními stranami: ............................................................................................................... ...

Všeobecné podmínky plnění Smlouvy o kontrolní činnosti - tlaková zařízeníGarance

8.2.2021, František Cimbůrek, Zdroj: Verlag Dashöfer

... František Cimbůrek Všeobecné podmínky plnění Smlouvy o kontrolní činnosti mezi:  .................................................................................................................................... jméno organizace, sídlo, IČ, DIČ   zastoupenou ........................................ ...

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za zajištění provádění servisu, pravidelných prohlídek a zkoušek výtahůGarance

8.2.2021, Bohumil Pivoňka, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Bohumil Pivoňka Zaměstnavatel ............................(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ) zastoupený .................................. Odpovědnost za to, že u výtahů, které jsou trvalou součástí staveb (dále jen “výtahy“) provozovaných v rámci organizace............... bude prováděn servis, ...

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za zajištění provozu plynových zařízení - spotřebiče na plynná palivaGarance

7.2.2021, František Cimbůrek, Zdroj: Verlag Dashöfer

... František Cimbůrek VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE UPRAVUJÍCÍ ODPOVĚDNOST ZA ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ (Spotřebiče na plynná paliva) Zaměstnavatel ........................ (název organizace, sídlo, IČ) Zastoupený ............................(jméno, funkce) Odpovědnost za to, že provoz plynových ...

Příloha - Smlouva o kontrolní činnostiGarance

7.2.2021, František Cimbůrek, Zdroj: Verlag Dashöfer

... František Cimbůrek Smlouva o kontrolní činnosti uzavřená podle  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. , Občanský zákoník  mezi těmito smluvními stranami:  ..................................................................................................................................... jméno organizace ...

více článků
Nejčtenější

Pravidelné kontroly nouzového osvětleníQ&A

22.10.2019, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Podle tabulky pravidelných kontrol a revizí v obytných domech postupujeme při objednávání především revizí elektro a plynu. V některých domech máme nainstalováno nouzové osvětlení. Každým rokem se dostávám do "sporu" s některými vlastníky, zda a jak kontrolu nouzového osvětlení pojmout. Podala jsem dotaz ...

Normy ČSN pro tlaková zařízení 10/2020

27.10.2020, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro tlaková zařízení 10/2020... Nové normy pro tlaková zařízení a související aspekty vydané v říjnu 2020. ČSN EN 12897+A1 Zásobování vodou - Nepřímo ohřívané tlakové (uzavřené) zásobníkové ohřívače vody Tato evropská norma stanovuje konstrukční a funkční požadavky a zkušební postupy pro nepřímo ohřívané tlakové (uzavřené) zásobníkové ...

Normy ČSN pro elektrická zařízení 1/2021

7.1.2021, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro elektrická zařízení 1/2021... Nové normy pro elektrická zařízení a související aspekty vydané v lednu 2021. ČSN EN IEC 60034-3 ed. 3 Točivé elektrické stroje - Část 3: Specifické požadavky na synchronní generátory poháněné parními turbínami nebo spalovacími plynovými turbínami a na synchronní kompenzátory Norma se týká velkých ...

Normy ČSN pro tlaková zařízení 8/2020

4.8.2020, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro tlaková zařízení 8/2020... Nové normy pro tlaková zařízení a související aspekty vydané v srpnu 2020. ČSN EN 14382 Bezpečnostní uzávěry plynu pro vstupní tlaky do 10 MPa (100 bar) včetně Tento dokument stanovuje požadavky na konstrukci, funkčnost, zkoušení a značení, jakož i požadavky na velikost a dokumentaci bezpečnostních ...

Normy ČSN pro zdvihací zařízení 12/2019

19.12.2019, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro zdvihací zařízení 12/2019... Nové normy pro zdvihací a související zařízení vydané v prosinci 2019. ČSN EN 14492-2 Jeřáby - Vrátky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem - Část 2: Kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem ČSN ISO 12482 Jeřáby - Sledování návrhové pracovní doby jeřábu Stanovuje metodu ...

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Ohlašování agendy ovzduší do ISPOP

8.3.2021, On-line, Mgr. Ondřej Perlík

Průvodce ohlašováním v systému plnění ohlašovacích povinností ISPOP. Stručný přehled všech ohlašovacích povinností s podrobným zaměřením na ohlašování ovzduší a nové povinnosti v roce 2021.

Prvky moderní energetiky v připravovaném energetickém zákonu

9.3.2021, On-line, Pavel Doucha, Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D.

Všechny účastníky energetického trhu si dovolujeme pozvat na odborný seminář Prvky moderní energetiky v připravovaném energetickém zákonu.

Druhy pracovnělékařských prohlídek

10.3.2021, On-line, Robert Křepinský

On-line seminář podrobně probere aktuální úpravu náležitosti jednotlivých typů pracovnělékařských prohlídek se zaměřením na povinnosti zaměstnavatele.

Zajištění BOZP a PO v malé firmě

12.3.2021, On-line, Tomáš Neugebauer

Též malé firmy, které nemají více než dvacet pět zaměstnanců, jsou povinni pro ně zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.

25.3.2021, On-line, JUDr. Dana Římanová

Nová legislativa odpadového hospodářství přichází se zásadní změnou - rozděluje stávající zákon o odpadech na dva samostatné předpisy, a to zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností. Oba předpisy se však vzájemně ovlivňují.

eLhůtník LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Revize

Zákon Aktuální verze Budoucí verze

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení

19.10.2017 -

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

1.1.2021 -
Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty 29.1.2016 -
Vyhláška č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních 1.6.2010 -
Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice 1.9.1982 -
Jak používat eLhůtník
Nahrávám...
Nahrávám...