dnes je 22.10.2019
Nejnovější

Normy ČSN pro zdvihací zařízení 10/2019

17.10.2019, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro zdvihací zařízení 10/2019Nové normy pro zdvihací zařízení vydané v říjnu 2019. ČSN EN 13135+A1 Jeřáby - Bezpečnost - Navrhování - Požadavky na vybavení Tato evropská norma stanovuje požadavky pro návrh a výběr elektrotechnického, mechanického, hydraulického a pneumatického vybavení ...

Normy ČSN pro tlaková zařízení 10/2019

10.10.2019, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Nové normy pro tlaková zařízení vydané v říjnu 2019. ČSN EN 12493+A2 Zařízení a příslušenství na LPG - Svařované ocelové tlakové nádoby pro autocisterny na LPG - Návrh a výroba Tato evropská norma stanovuje minimální požadavky na materiály, návrh, ...

Normy ČSN pro elektrická zařízení 10/2019

3.10.2019, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Nové normy pro elektrická zařízení vydané v září 2019. ČSN EN IEC 60512-99-002 Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 99-002: Plány zkoušek odolnosti - Zkouška 99b: Plán zkoušek pro neúmyslné rozpojení při elektrické zátěži ...

Školení topičů a provoz nízkotlakých kotelenGarance

1.10.2019, František Cimbůrek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je velmi mnoho povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení, které musí provozovatel vyhrazených technických zařízení dodržovat. Když k nim přičteme další…

Normy ČSN pro požární ochranu 9/2019

30.9.2019, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro požární ochranu 9/2019Nové normy pro požární ochranu vydané v září 2019. ČSN EN 12259-9 Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 9: Zaplavovací ventilové stanice ČSN EN 131-6 Žebříky - Část 6: Teleskopické žebříky ČSN EN 13381-7 ...

Normy ČSN pro zdvihací zařízení 9/2019

26.9.2019, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro zdvihací zařízení 9/2019Nové normy pro zdvihací zařízení vydané v září 2019. ČSN EN 13001-3-4 Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-2: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení - Ložiska ČSN EN 81-77 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití ...

Normy ČSN pro plynová zařízení 9/2019

13.9.2019, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro plynová zařízení 9/2019Nové normy pro plynová zařízení vydané v září 2019. ČSN EN 12817 Zařízení a příslušenství na LPG - Kontroly a revize zásobníků na LPG o objemu do 13 m 3 včetně ČSN EN 437 Zkušební plyny - Zkušební tlaky - Kategorie spotřebičů

Revizní zpráva elektrospotřebiče (ČSN 33 1600)

12.9.2019, Igor Lüftner, Zdroj: BOZPprofi

Setkali jsme se s názorem revizního technika, že ČSN 33 1600 není závazná tj. že např. naměřené hodnoty nemusí být součástí revizní zprávy. Tj., pokud uvede pořadové číslo spotřebiče + název + "vyhovuje" (ostatní náležitosti jako adresa RT adresa zadavatele... ...

Normy ČSN pro strojní zařízení 9/2019

10.9.2019, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro strojní zařízení 9/2019Nové normy pro strojní zařízení vydané v září 2019. ČSN EN ISO 19353 Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana

Normy ČSN pro elektrická zařízení 9/2019

5.9.2019, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro elektrická zařízení 9/2019Nové normy pro elektrická zařízení vydané v září 2019. ČSN EN 50673 Zásuvné typy průchodek pro napětí 72,5 kV a proudy 630 A až 1 250 A pro elektrická zařízení Zásuvné typy průchodek pro napětí 72,5 kV a proudy 630 A až 1 250 A pro elektrická zařízení Norma ...

více článků
Nejčtenější

Výtahy: Prohlídky, kontroly, zkoušky a inspekce provozovaných výtahůGarance

28.5.2019, Ing. Bohumil Pivoňka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro udržení výtahu v úrovni bezpečného provozu po celou dobu jeho technického života musí být splněny následující minimální požadavky na prohlídky, kontroly zkoušky a inspekce. Podstatné pro bezpečný provoz výtahu je také používání výtahu jeho uživatelem podle…

Revizní technik elektrických zařízeníGarance

1.3.2016, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Související právní předpisy a dokumenty: Zákon č. 174/1968 Sb. , o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, zejména ust. § 6a odst. 1 písm. d, § 6c odst. 1 písm. b, odst. 3, odst. 4. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 73/ ...

Výtahy: Instalace nových výtahů a provoz stávajících výtahůGarance

21.5.2019, Ing. Bohumil Pivoňka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Instalace nových výtahů. Nový výtah je podle legislativy Evropské unie stanoveným výrobkem. U nových výtahů se postupuje podle předpisů Evropské unie o společném rámci pro uvádění výtahů na trh. Za uvedení výtahu na trh se považuje jeho ...

Elektrická zařízení - kompetentní osoby - externí zhotoviteléGarance

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Externí zhotovitelé zajišťují pro organizaci činnosti dodavatelským způsobem, pro které provozovatel nemá vhodné kvalifikované zaměstnance, kapacity nebo je to pro něj ekonomicky výhodné.

Tlaková zařízení: Školení topičů a zajištění provozu středotlakých parních a kapalinových kotlůGarance

2.7.2019, František Cimbůrek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je velmi mnoho povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení, které musí provozovatel vyhrazených technických zařízení dodržovat.

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Provozovaná strojní zařízení bez dokumentace

14.11.2019, Praha, Martin Šturma

Objasníme Vám základní a nezbytné druhy dokumentací tak, abyste mohli nechat své zaměstnance vyrábět bezpečně.

Konference BOZP v roce 2020

18.11.2019, Praha, Robert Křepinský, JUDr. Martin Mikyska, Ing. Milan Kondziolka, Ing. Michaela Martínková, MUDr. Miroslava Hornychová, CSc, MUDr. Michael Vít, Ph.D., Ing. Petra Šmerdová, Jitka Kratochvílová

Dotýká se vás profesně bezpečnost a ochrana zdraví při práci? Přejete si mít přehled o zásadních tématech, kterými současná BOZP v České republice žije? Zveme vás na konferenci, která otevře zásadní otázky Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na konci roku 2019 a začátku roku 2020.

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2020

19.11.2019, Praha, Ing. Jaromír Manhart, Ing. Václav Kuncl, Bc. Jiří Tichý, Ing. Radka Vokurková, Ing. Lenka Lišková, RNDr. Oldřich Jarolím, Zbyněk Moravec, Ing. Zbyněk Krayzel, Ing. Oldřich Petira, CSc., Ing. Petr Šulc

Kompletní přehled české a evropské legislativy všech složek životního prostředí a její odraz v podnikové praxi. Ujasnění stávajících i nových povinností, které musí podnikový ekolog znát a uplatňovat v každodenní práci. Celistvý obrázek povinností podnikového ekologa dotvoří konfrontace s přestupky a nejčastějšími pochybeními z pohledu ČIŽP a kraje.

Požadavky na systém managementu BOZP dle ČSN EN ISO 45001:2018 (dříve OHSAS 18001)

26.11.2019, Praha, Ing. Monika Becková

Přehled požadavků na systém managementu BOZP dle ZCELA NOVÉ ČSN ISO 45001 se zaměřením na jejich implementaci. Komentáře jednotlivých požadavků a praktické příklady z aplikace v provozu. Zkušenosti z dosavadních způsobů realizace přechodu na požadavky nové normy, příklady nepochopení "staronových" požadavků.

Doškolení OZO BOZP - práva, povinnosti a odpovědnost

12.12.2019, Praha, Bc. Zdeněk Šenk

Účastníci semináře si přehledně zopakují, případně rozšíří své znalosti na komplexní úrovni, v rozsahu požadavků stanovených právními předpisy pro oblast BOZP. Odborný výklad bude proložen konstantní judikaturou, dopadající na plnění úkolů v prevenci rizik.

eLhůtník LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Revize

Zákon Aktuální verze Budoucí verze

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení

19.10.2017 -

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

1.9.2017 -
Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty 29.1.2016 -
Vyhláška č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních 1.6.2010 -
Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice 1.9.1982 -
Jak používat eLhůtník