dnes je 10.7.2020

Input:

Vzor písemné zprávy o revizi spalinové cesty

15.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.0.2
Vzor písemné zprávy o revizi spalinové cesty

Ing. Jiří Skuhra, CSc.

Zde si můžete vzor stáhnout ve formátu rtf.

Vzor písemné zprávy o revizi spalinové cesty

(ve shodě s přílohou č. 4 k vyhlášce č. 34/2016 Sb.)

ZPRÁVA
o revizi spalinové cesty

Číslo zprávy:

Datum vystavení zprávy:

Datum provedení revize spalinové cesty:

Údaje o revizním technikovi spalinových cest:

Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby:

Jméno a příjmení revizního technika spalinových cest, který revizi spalinové cesty provedl:

Číslo osvědčení revizního technika spalinových cest:

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení objednatele:

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení vlastníka objektu: 1/

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení fyzické osoby, u které byla provedena revize spalinové cesty:1/

Adresa objektu,