dnes je 3.8.2021

Input:

Výtahy: Instalace nových výtahů a provoz stávajících výtahů

27.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.2
Výtahy: Instalace nových výtahů a provoz stávajících výtahů

Ing. Bohumil Pivoňka

Instalace nových výtahů.

Nový výtah je podle legislativy Evropské unie stanoveným výrobkem.

U nových výtahů se postupuje podle předpisů Evropské unie o společném rámci pro uvádění výtahů na trh. Za uvedení výtahu na trh se považuje jeho první dodání na trh Evropské unie. Výtahy mohou být uváděny na trh pouze tehdy, jestliže jsou správně nainstalovány, a za předpokladu, že budou udržovány a používány k určenému účelu a splňují základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti. Tuto skutečnost dodavatel prokáže postupem posuzování shody stanoveným v nařízení vlády č. 122/2016 Sb., o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent, nebo nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení v platném znění.

Nařízení vlády č. 122/2016 Sb. se vztahuje na výtahy, které trvale obsluhují budovy nebo stavby a jsou určené k přepravě

  1. osob
  2. osob a nákladů, nebo
  3. pouze nákladů, pokud je nosná část přístupná, lze na ni bez obtíží vstoupit a je opatřena ovládacím zařízením na nosné části nebo v dosahu osoby, která se na ní nachází

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. v platném znění se použije u výtahů, na které se nařízení vlády č. 122/2016 Sb. nevztahuje. Jedná se zejména o nákladní výtahy se

Nahrávám...
Nahrávám...