dnes je 10.7.2020

Input:

Výtahy: Charakteristika a rozdělení

14.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.1
Výtahy: Charakteristika a rozdělení

Ing. Bohumil Pivoňka

Výtahy jsou trvale instalovaná zdvihací zařízení pro dopravu osob a osob a nákladů, které obsluhují určené stanice a mají klec určenou pro dopravu osob nebo osob a nákladů, která je vedena vodítky. Provoz výtahů je většinou přerušovaný, to znamená, že nastupování a výstup osob nebo nakládání a vykládání břemen probíhá při stojící kabině. Existují ale i specifické výtahy oběžné (páternostery) s nepřetržitým pracovním cyklem, u nichž se nástup i výstup osob děje za provozu.

Výtahy se používají ve výrobních objektech, nevýrobních objektech a bytových domech, a proto je míra společenského nebezpečí výtahů dána velkým rozsahem jejich používání. U výtahů je nebezpečí dále dáno kinetickou energií reprezentovanou pohybujícím se výtahem, potenciální energií, kterou představuje výtah v horní poloze a případně samotnou konstrukcí výtahu. Výtahy jsou vybaveny elektrickým pohonem a další elektrickou výzbrojí, což vytváří nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Dopravovaná osoba ve výtahu nemá po uzavření kabinových dveří žádný vliv na řízení výtahu a u starých výtahů nemá ani potřebný kontakt s vnějším okolím. Dopravovaná osoba musí