dnes je 16.4.2021

Nejnovější

Veletrhy Brno upravují termíny podzimních akcí

30.3.2021, Zdroj: BVV Veletrhy Brno

Veletrhy Brno upravují termíny podzimních akcíV důsledku aktuálního vývoje pandemie covid-19 došlo ke změnám v termínech akcí, které se uskuteční na podzim v areálu brněnského výstaviště. Všechny změny navazují na již avizované posunutí Mezinárodního strojírenského veletrhu do mimořádného termínu 8.–12.…

Normy pro plynová, tlaková a zdvihací zařízení 3/2021

30.3.2021, Zdroj: ÚNMZ

Normy pro plynová, tlaková a zdvihací zařízení 3/2021... Nové normy pro plynová, tlaková a zdvihací zařízení a související aspekty vydané ve Věstníku ÚNMZ 3/2021. TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ ČSN EN ISO 6412-2 (01 3245) Technická dokumentace produktu - Zjednodušené zobrazení potrubí - Část 2: Izometrické zobrazení; (idt ISO 6412-2:2017) kat.č. 512141 ČSN EN ISO ...

Siemens představuje inovovanou řadu pohonů pro malé ventily

30.3.2021, Zdroj: SIEMENS

Siemens představuje inovovanou řadu pohonů pro malé ventilySpolečnost Siemens Smart Infrastructure rozšířila řadu servopohonů SSA pro malé ventily o nové funkce pro energeticky úspornější a všestranné řešení hydrauliky pro místnosti. Nové servopohony SSA nabízejí díky širokým možnostem řízení ještě větší flexibilitu:…

Normy pro strojírenství a metalurgii 3/2021

30.3.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Normy pro strojírenství a metalurgii 3/2021... Nové normy pro strojírenství, metalurgii a související aspekty vydané ve Věstníku ÚNMZ 3/2021. ČSN EN ISO 22232-1 (01 5026) Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení - Část 1: Přístroje; (idt ISO 22231-1:2020); kat.č. 511979 ČSN EN ISO 18771 (03 8650 ...

více článků
Nejčtenější

Pravidelné kontroly nouzového osvětleníQ&A

22.10.2019, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Podle tabulky pravidelných kontrol a revizí v obytných domech postupujeme při objednávání především revizí elektro a plynu. V některých domech máme nainstalováno nouzové osvětlení. Každým rokem se dostávám do "sporu" s některými vlastníky, zda a jak kontrolu nouzového osvětlení pojmout. Podala jsem dotaz ...

Normy ČSN pro tlaková zařízení 8/2020

4.8.2020, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro tlaková zařízení 8/2020... Nové normy pro tlaková zařízení a související aspekty vydané v srpnu 2020. ČSN EN 14382 Bezpečnostní uzávěry plynu pro vstupní tlaky do 10 MPa (100 bar) včetně Tento dokument stanovuje požadavky na konstrukci, funkčnost, zkoušení a značení, jakož i požadavky na velikost a dokumentaci bezpečnostních ...

Normy ČSN pro elektrická zařízení 1/2021

7.1.2021, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro elektrická zařízení 1/2021... Nové normy pro elektrická zařízení a související aspekty vydané v lednu 2021. ČSN EN IEC 60034-3 ed. 3 Točivé elektrické stroje - Část 3: Specifické požadavky na synchronní generátory poháněné parními turbínami nebo spalovacími plynovými turbínami a na synchronní kompenzátory Norma se týká velkých ...

Normy ČSN pro tlaková zařízení 10/2020

27.10.2020, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro tlaková zařízení 10/2020... Nové normy pro tlaková zařízení a související aspekty vydané v říjnu 2020. ČSN EN 12897+A1 Zásobování vodou - Nepřímo ohřívané tlakové (uzavřené) zásobníkové ohřívače vody Tato evropská norma stanovuje konstrukční a funkční požadavky a zkušební postupy pro nepřímo ohřívané tlakové (uzavřené) zásobníkové ...

Revize ČSN EN 81-80

19.11.2020, Bohumil Pivoňka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Existující výtahy – Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů.

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Odpovědná firma: Potravinové a gastroodpady

2.6.2021, On-line, Ing. et Ing. Katarína Kajánková, Ph.D.

Potravinový odpad představuje nejenom zbytky jídel a odpady z důvodu plýtvání potravinami, ale také potraviny nevhodné ke spotřebě, které byly odstraněny z potravinového řetězce (zemědělství, potravinářské technologie, distribuce, služby, domácnosti), aby byly využity nebo odstraněny.

eLhůtník LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Revize

Zákon Aktuální verze Budoucí verze

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení

19.10.2017 -

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

1.1.2021 -
Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty 29.1.2016 -
Vyhláška č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních 1.6.2010 -
Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice 1.9.1982 -
Jak používat eLhůtník
Nahrávám...
Nahrávám...