dnes je 25.2.2020

Nejnovější

Normy ČSN pro tlaková zařízení 2/2020

20.2.2020, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro tlaková zařízení 2/2020Nové normy pro tlaková zařízení vydané v únour 2020. ČSN EN 334 Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 10 MPa (100 bar) včetně

Normy ČSN pro zdvihací zařízení 2/2020

13.2.2020, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Nové normy pro zdvihací a související zařízení vydané v únoru 2020. ČSN EN 81-80 ed. 2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo ...

Lhůtník technických zařízení: Tlaková zařízeníGarance

11.2.2020, Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tlaková zařízení jsou technická zařízení rozdělená do několika skupin: tlaková zařízení (s dovoleným tlakem PS větším než 0,5 baru) jednoduché tlakové nádoby přepravitelná tlaková zařízení aerosolové rozprašovače. Technické požadavky na ...

Normy ČSN pro strojní zařízení 2/2020

6.2.2020, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro strojní zařízení 2/2020Nové normy pro strojní zařízení vydané v únoru 2020. ČSN EN 12733 Zemědělské a lesnické stroje - Ručně vedené motorové žací stroje - Bezpečnost Tato norma stanovuje bezpečnostní požadavky a jejich ověřování pro provedení a konstrukci ručně vedených ...

Školení jeřábníků, vazačů a systém bezpečné práce pro zdvihací zařízení

30.1.2020, Bohumil Pivoňka, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti se zajištěním nového systému bezpečné práce pro zdvihací zařízení, který pro nás zpracovává odborná firma, jsme obdrželi informaci, že nám, jako zaměstnavateli, nemá stačit výstup ze školení jeřábníků a vazačů pouze v tom, že budou mít daní ...

Normy ČSN pro elektrická zařízení 1/2020

28.1.2020, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Nové normy pro elektrická zařízení vydané v lednu 2020. ČSN EN IEC 62271-107 ed. 3 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 107: Výkonové spínače střídavého proudu s pojistkami pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně Tato část IEC 62271 platí ...

více článků
Nejčtenější

Výtahy: Prohlídky, kontroly, zkoušky a inspekce provozovaných výtahůGarance

28.5.2019, Ing. Bohumil Pivoňka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro udržení výtahu v úrovni bezpečného provozu po celou dobu jeho technického života musí být splněny následující minimální požadavky na prohlídky, kontroly zkoušky a inspekce. Podstatné pro bezpečný provoz výtahu je také používání výtahu jeho uživatelem podle…

Tlaková zařízení: Školení obsluh a zajištění provozu tlakových nádob k dopravě plynůGarance

3.9.2019, František Cimbůrek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento předpis platí pro plnění, vyprazdňování, skladování, dopravu, obsluhu a údržbu kovových tlakových nádob k dopravě plynů s výpočtovým přetlakem větším než 0,07 MPa a pro zařízení související s tímto provozem a pro objekty a prostory, v nichž jsou tato…

Tlaková zařízení: Školení topičů a zajištění provozu středotlakých parních a kapalinových kotlůGarance

2.7.2019, František Cimbůrek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je velmi mnoho povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení, které musí provozovatel vyhrazených technických zařízení dodržovat.

Výtahy: Přehled právních předpisů a noremGarance

4.6.2019, Ing. Bohumil Pivoňka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní související legislativa Zákon č. 90/2016 Sb. , o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. Zákon č. 22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky. Zákon č. 174/1968 Sb. , o státním odborném dozoru. ...

Školení topičů a provoz nízkotlakých kotelenGarance

1.10.2019, František Cimbůrek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je velmi mnoho povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení, které musí provozovatel vyhrazených technických zařízení dodržovat. Když k nim přičteme další…

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Podniková energetika pro pokročilé

12.3.2020, Praha, Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA

Seminář je určen pro podnikové energetiky, pracovníky FM, technicko-výrobním manažerům a provozním technikům, kteří mají řízení spotřeby energií na starosti. Může být užitečný i pro manažery, kteří chtějí implementovat systém energetického managementu ISO 50001 nebo rozhodují o investicích do energeticky náročných technologií (finanční a ekonomické ředitele, ředitele divizí, atp.).

Aktuální legislativa a povinnosti následných uživatelů chemických látek a směsí

31.3.2020, Praha, Ing. Oldřich Petira, CSc.

Seminář je zaměřen na vysvětlení nebo připomenutí povinností a postupů stanovených nařízením REACH, které musí plnit všichni koncoví uživatelé nebezpečných látek a směsí a uživatelé používající látky k výrobě směsí a předmětů.

Provozovaná strojní zařízení bez dokumentace

9.4.2020, Praha, Martin Šturma

Objasníme Vám základní a nezbytné druhy dokumentací tak, abyste mohli nechat své zaměstnance vyrábět bezpečně.

Úklidové činnosti z pohledu manažera a facility manažera

22.4.2020, Praha, Ing. Tomislav Langkramer

Seminář poradí objednavatelům úklidových činností, jak efektivně zadávat práce a kontrolovat kvalitu jejich provedení.

Bezpečný provoz systémů pro skladování

23.4.2020, Praha, František Boška

Seznamte se s terminologií, která se váže ke skladovací technice, s českou legislativou, která se vztahuje k užívání skladovací techniky, a s platnými českými a evropskými normami v této oblasti.

eLhůtník LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Revize

Zákon Aktuální verze Budoucí verze

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení

19.10.2017 -

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

1.9.2017 1.1.2022
Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty 29.1.2016 -
Vyhláška č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních 1.6.2010 -
Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice 1.9.1982 -
Jak používat eLhůtník