dnes je 27.5.2020

Nejnovější

Normy ČSN pro strojní zařízení 5/2020

26.5.2020, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro strojní zařízení 5/2020Nové normy pro strojní zařízení a související aspekty vydané v květnu 2020. ČSN EN ISO 13857 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami

Lhůtník technických zařízení: Elektrická zařízeníGarance

21.5.2020, Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh zahrnuje elektrická zařízení určená pro použití (§ 1 odst. 2):

Normy ČSN pro požární ochranu 5/2020

19.5.2020, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Nové normy pro požární ochranu a související aspekty vydané v květnu 2020. ČSN EN 12845+A1 Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba ČSN EN 14972-8 Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 8: Zkušební postup ...

Normy ČSN pro plynová zařízení 5/2020

12.5.2020, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro plynová zařízení 5/2020Nové normy pro plynová zařízení a související aspekty vydané v květnu 2020. ČSN EN 50465 ed. 2 Spotřebiče na plynná paliva - Kombinovaná zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie se jmenovitým tepelným výkonem do 70 kW Tato evropská norma specifikuje ...

Normy ČSN pro elektrická zařízení 5/2020

5.5.2020, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro elektrická zařízení 5/2020Nové normy pro elektrická zařízení a související aspekty vydané v květnu 2020. ČSN EN IEC 60335-2-111 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-111: Zvláštní požadavky na elektrické matrace typu ondol s neohebnou vyhřívanou ...

více článků
Nejčtenější

Vzor písemné zprávy o revizi spalinové cestyGarance

15.7.2019, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zde si můžete vzor stáhnout ve formátu rtf . Vzor písemné zprávy o revizi spalinové cesty (ve shodě s přílohou č. 4 k vyhlášce č. 34/2016 Sb.) ZPRÁVA o revizi spalinové cesty Číslo zprávy: Datum vystavení zprávy: Datum provedení revize ...

Výtahy: Instalace nových výtahů a provoz stávajících výtahůGarance

21.5.2019, Ing. Bohumil Pivoňka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Instalace nových výtahů. Nový výtah je podle legislativy Evropské unie stanoveným výrobkem. U nových výtahů se postupuje podle předpisů Evropské unie o společném rámci pro uvádění výtahů na trh. Za uvedení výtahu na trh se považuje jeho ...

Výtahy: Charakteristika a rozděleníGarance

14.5.2019, Ing. Bohumil Pivoňka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výtahy jsou trvale instalovaná zdvihací zařízení pro dopravu osob a osob a nákladů, které obsluhují určené stanice a mají klec určenou pro dopravu osob nebo osob a nákladů, která je vedena vodítky. Provoz výtahů je většinou přerušovaný, to znamená, že…

Vzor písemné zprávy o provedeném čištění a kontrole spalinové cestyGarance

15.7.2019, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zde si můžete vzor stáhnout ve formátu rtf . Vzor písemné zprávy o provedeném čištění a kontrole spalinové cesty (ve shodě s přílohou č. 3 k vyhlášce č. 34/2016 Sb.) Z P R Á V A o provedení čištění a kontroly spalinové cesty Číslo zprávy: ...

Výtahy: Prohlídky, kontroly, zkoušky a inspekce provozovaných výtahůGarance

28.5.2019, Ing. Bohumil Pivoňka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro udržení výtahu v úrovni bezpečného provozu po celou dobu jeho technického života musí být splněny následující minimální požadavky na prohlídky, kontroly zkoušky a inspekce. Podstatné pro bezpečný provoz výtahu je také používání výtahu jeho uživatelem podle…

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Balíček on-line seminářů k odpadové legislativě

26.5. – 29.9.2020, On-line, Ing. Petr Šulc

Nabízíme Vám balíček deseti on-line seminářů k problematice nové odpadové legislativy na následující témata:

Nový zákon o odpadech - provozovatelé zařízení pro nakládání s odpady

26.5.2020, On-line, Ing. Petr Šulc

Na tomto on-line semináři se seznámíte s problematikou sběru, výkupu, úpravy, zpracování, energetického využití odpadů a skládkování odpadů.

BOZP na staveništi

29.5.2020, On-line, Ing. Jindřich Pater

On-line seminář bude věnován tématům koordinátor BOZP na staveništi, plán BOZP na staveništi a oznámení oblastnímu úřadu práce o zahájení prací.

Nový zákon o odpadech - obce

2.6.2020, On-line, Ing. Petr Šulc

Na tomto on-line semináři se seznámíte se základními povinnostmi, změnami povinností, poplatky za odpady a povinnostmi třídění odpadů

Nový zákon o odpadech - speciální nakládání s odpady

9.6.2020, On-line, Ing. Petr Šulc

Na tomto on-line semináři se seznámíte s problematikou přeshraniční přepravy odpadů a vybraných odpadů se speciálním režimem nakládání.

eLhůtník LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Revize

Zákon Aktuální verze Budoucí verze

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení

19.10.2017 -

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

1.9.2017 1.1.2022
Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty 29.1.2016 -
Vyhláška č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních 1.6.2010 -
Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice 1.9.1982 -
Jak používat eLhůtník