dnes je 30.9.2020

Nejnovější

Normy ČSN pro požární ochranu 9/2020

29.9.2020, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro požární ochranu 9/2020Nové normy pro požární ochranu a související aspekty vydané v září 2020. ČSN 73 0835 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových budov a prostorů, určených k ...

Výtahy: Charakteristika a rozděleníGarance

24.9.2020, Ing. Bohumil Pivoňka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výtahy jsou trvale instalovaná zdvihací zařízení pro dopravu osob a osob a nákladů, které obsluhují určené stanice a mají klec určenou pro dopravu osob nebo osob a nákladů, která je vedena vodítky. Provoz výtahů je většinou přerušovaný, to znamená, že…

Normy ČSN pro strojní zařízení 9/2020

22.9.2020, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro strojní zařízení 9/2020Nové normy pro strojní zařízení a související aspekty vydané v září 2020. ČSN EN 17344 Zemědělská strojní zařízení - Samojízdná zemědělská a lesnická vozidla - Požadavky na brzdy ČSN EN ISO 19432-1 Stavební stroje a zařízení - Přenosné ruční řezací stroje se ...

Normy ČSN pro plynová zařízení 9/2020

15.9.2020, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Nové normy pro plynová zařízení a související aspekty vydané v září 2020. ČSN EN 1749 Třídění spotřebičů plynných paliv podle způsobu přivádění spalovacího vzduchu a odvádění spalin Tento dokument uvádí podrobnosti o třídění spotřebičů plynných paliv podle ...

Místní provozní řád plynových zařízeníQ&A

10.9.2020, Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je povinnost vypracovávat místní provozní řád pro plynové spotřebiče do 50 kW, resp. pro prostor, v němž se nachází plynové kotle, kde jmenovitý tepelný výkon žádného kotle nepřesahuje 50 kW a součet jmenovitých výkonů nepřesahuje 100 kW. Igor Lüftner I ...

Normy ČSN pro tlaková zařízení 9/2020

8.9.2020, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro tlaková zařízení 9/2020Normy pro tlaková zařízení a související aspekty vydané v září 2020. ČSN EN 12953-5 Válcové kotle - Část 5: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem ČSN EN 14276-1 Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel - ...

Normy ČSN pro elektrická zařízení 9/2020

1.9.2020, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro elektrická zařízení 9/2020Nové normy pro elektrická zařízení a související aspekty vydané v září 2020. ČSN EN 62552-1 Chladicí zařízení pro domácnost - Charakteristiky a zkušební metody - Část 1: Obecné požadavky ČSN EN 62552-2 Chladicí zařízení pro domácnost - Charakteristiky a ...

více článků
Nejčtenější

Školení topičů a provoz nízkotlakých kotelenGarance

1.10.2019, František Cimbůrek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je velmi mnoho povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení, které musí provozovatel vyhrazených technických zařízení dodržovat. Když k nim přičteme další…

Tlaková zařízení: Školení obsluh a zajištění provozu tlakových nádob k dopravě plynůGarance

3.9.2019, František Cimbůrek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento předpis platí pro plnění, vyprazdňování, skladování, dopravu, obsluhu a údržbu kovových tlakových nádob k dopravě plynů s výpočtovým přetlakem větším než 0,07 MPa a pro zařízení související s tímto provozem a pro objekty a prostory, v nichž jsou tato…

Výtahy: Prohlídky, kontroly, zkoušky a inspekce provozovaných výtahůGarance

28.5.2019, Ing. Bohumil Pivoňka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro udržení výtahu v úrovni bezpečného provozu po celou dobu jeho technického života musí být splněny následující minimální požadavky na prohlídky, kontroly zkoušky a inspekce. Podstatné pro bezpečný provoz výtahu je také používání výtahu jeho uživatelem podle…

Výtahy: Přehled právních předpisů a noremGarance

4.6.2019, Ing. Bohumil Pivoňka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní související legislativa Zákon č. 90/2016 Sb. , o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. Zákon č. 22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky. Zákon č. 174/1968 Sb. , o státním odborném dozoru. ...

Tlaková zařízení: Školení topičů a zajištění provozu středotlakých parních a kapalinových kotlůGarance

2.7.2019, František Cimbůrek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je velmi mnoho povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení, které musí provozovatel vyhrazených technických zařízení dodržovat.

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Osoba odpovědná za vyhrazená technická zařízení

1.10.2020, Praha, Martin Šturma

Po více než 50ti letech dochází ke kompletnímu přepracování zákona o státním odborném dozoru s vazbou na vyhrazená technická zařízení. Zároveň se po 40ti letech připravuje přepracování všech stávajících vyhlášek na VTZ a vyhlášky o elektrotechnické kvalifikaci. Tento seminář Vám pootevře dveře k novým právním předpisům a seznámí Vás s těmi základními a zásadními změnami.

Úklidové činnosti z pohledu manažera a facility manažera

14.10.2020, Praha, Ing. Tomislav Langkramer

Seminář poradí objednavatelům úklidových činností, jak efektivně zadávat práce a kontrolovat kvalitu jejich provedení.

Odpady a obaly v podnikové praxi

23.10.2020, Praha, Ing. Monika Čiperová

Cílem semináře je poskytnout přehled požadavků, které se týkají oblasti nakládání s odpady a obaly z hlediska praktických zkušeností tak, aby byl jasně srozumitelný a zároveň v souladu s českou i evropskou legislativou.

Odpovědnost ve výstavbě

18.11.2020, Praha, Ing. Jindřich Pater

Seminář bude věnován tématům: • Odpovědnost účastníků výstavby • Požadavky na výstavbu • Výtahy z rozhodujících zákonů k výstavbě • Přestupky FO a právní delikty PO

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2021

24.11.2020, Praha, Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl, Mgr. Ing. Ladislav Trylč, Ing. Petr Šulc, Ing. Oldřich Petira, CSc., Ing. Radka Vokurková, Ing. Lenka Lišková, Mgr. Vojtěch Pilnáček, Ing. Cyril Klepek, Mgr. Michala Pešková, Jaroslava Nietscheová, prom. práv., Ing. Václav Kuncl, Ing. Zbyněk Krayzel, Ing. Pavel Machálek, Mgr. Ondřej Perlík

Letošní, už 5. ročník konference Povinnosti v podnikové ekologii bude jiný. 

Tématy je doslova napěchovaný, proto se i navzdory epidemiologické situaci uskuteční, promění se však v on-line konferenci! 


Nepřijdete tak o přednášky ani o diskusi s legislativními tvůrci a předními odborníky z praxe. Své dotazy však nově nebudete klást do mikrofonu v sále, nýbrž na dálku on-line.

eLhůtník LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Revize

Zákon Aktuální verze Budoucí verze

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení

19.10.2017 -

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

1.9.2017 1.1.2022
Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty 29.1.2016 -
Vyhláška č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních 1.6.2010 -
Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice 1.9.1982 -
Jak používat eLhůtník