dnes je 12.5.2021

Nejnovější

I podnikatelé mají zdarma přístup k technickým normám

26.4.2021, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

I podnikatelé mají zdarma přístup k technickým normámMinisterstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím České agentury pro standardizaci zpřístupnilo veřejnosti české technické normy. Například podnikatelé, kteří informace potřebují, se tak dostanou do on-line databáze zdarma.

Změna zákona o bezpečnosti práce přinese lepší ochranu zdraví zaměstnanců

26.4.2021, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Změna zákona o bezpečnosti práce přinese lepší ochranu zdraví zaměstnancůBezpečnost práce je pro Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) jednou z velkých priorit. I proto se velmi dlouho plánovala úprava zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Ochrana pracovníků, kteří každý den…

Nové normy - strojní zařízení a materiály - duben 2021

18.4.2021, Zdroj: Věstník ÚNMZ

Nové normy - strojní zařízení a materiály - duben 2021... Nové normy pro strojní zařízení kovové materiály a souvisejíci oblasti, které vyšly ve věstníku ÚNMZ duben 2021. ČSN ISO 13373-5 (01 1440) Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 5: Diagnostické metody pro ventilátory a dmychadla; kat.č. 512047 ČSN ISO 15786 ...

Zdvihací zařízení - nové normy - duben 2021

18.4.2021, Zdroj: Věstník ÚNMZ

Zdvihací zařízení - nové normy - duben 2021... Nové normy pro oblast zdvihacích zařízení, které vyšly ve Věstníku ÚNMZ duben 2021 EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN ČSN EN 12999 (27 0540) Jeřáby - Nakládací jeřáby+); EN 12999:2020 Platí od 2021-05-01 (zrušuje předchozí verzi normy z prosince 2018) kat.č. 511743 ...

Nové normy - tlaková zařízení - duben 2021

18.4.2021, Zdroj: Věstník ÚNMZ

Nové normy - tlaková zařízení - duben 2021... Nové normy pro tlaková zařízení a související aspekty, které vyšly ve věstníku ÚNMZ duben 2021. NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9809-3 (07 8521) Lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny - Část 3: Lahve a velkoobjemové lahve z ...

Nové normy - tlaková zařízení - duben 2021

18.4.2021, Zdroj: Věstník ÚNMZ

Nové normy - tlaková zařízení - duben 2021... Nové normy pro tlaková zařízení a související aspekty, které vyšly ve věstníku ÚNMZ duben 2021. NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9809-3 (07 8521) Lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny - Část 3: Lahve a velkoobjemové lahve z ...

více článků
Nejčtenější

Výtahy: Prohlídky, kontroly, zkoušky a inspekce provozovaných výtahůGarance

26.1.2021, Ing. Bohumil Pivoňka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro udržení výtahu v úrovni bezpečného provozu po celou dobu jeho technického života musí být splněny následující minimální požadavky na prohlídky, kontroly zkoušky a inspekce. Podstatné pro bezpečný provoz výtahu je také používání výtahu jeho uživatelem podle…

Lhůtník technických zařízení: Úvod do problematikyGarance

14.1.2020, Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technická zařízení jsou v české legislativě zmíněna zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Pod pojmem výrobek zákon v § 2 písm. a) rozumí jakoukoli věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího…

Tlaková zařízení: Školení topičů a zajištění provozu středotlakých parních a kapalinových kotlůGarance

2.7.2019, František Cimbůrek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je velmi mnoho povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení, které musí provozovatel vyhrazených technických zařízení dodržovat.

Tlaková zařízení: Školení obsluh a zajištění provozu tlakových nádob k dopravě plynůGarance

3.9.2019, František Cimbůrek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento předpis platí pro plnění, vyprazdňování, skladování, dopravu, obsluhu a údržbu kovových tlakových nádob k dopravě plynů s výpočtovým přetlakem větším než 0,07 MPa a pro zařízení související s tímto provozem a pro objekty a prostory, v nichž jsou tato…

Školení topičů a provoz nízkotlakých kotelenGarance

1.10.2019, František Cimbůrek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je velmi mnoho povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení, které musí provozovatel vyhrazených technických zařízení dodržovat. Když k nim přičteme další…

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Nakládání s odpady - obce

26.5.2021, On-line, Ing. Petr Šulc

Krátký přehled aktuálních povinností ORP s on-line listárnou a odpovědním servisem k metodickým pokynům k novému zákonu o odpadech pro nakládání s komunálním odpadem.

Odpovědná firma: Potravinové a gastroodpady

2.6.2021, On-line, Ing. et Ing. Katarína Kajánková, Ph.D.

Potravinový odpad představuje nejenom zbytky jídel a odpady z důvodu plýtvání potravinami, ale také potraviny nevhodné ke spotřebě, které byly odstraněny z potravinového řetězce (zemědělství, potravinářské technologie, distribuce, služby, domácnosti), aby byly využity nebo odstraněny.

Povinnosti obcí při nakládání s komunálními odpady

11.6.2021, On-line, Ing. Petr Šulc

Povinnosti obcí při nakládání s komunálními odpady dle zákona o odpadech, zákona o výrobcích s ukončenou životností a zákona o obalech, spolupráce s původci odpadů, spolupráce s kolektivními systémy, spolupráce s AOS, vedení evidencí, roční hlášení, plnění cílů v tříděném sběru odpadů, nový rozsah hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence – údaje o obecním systému nakládání s komunálními odpady.

Obchodování s odpady - možnosti a nové povinnosti pro původce odpadů

17.6.2021, On-line, Ing. Tomáš Lank, Ing. Robert Antoš

Pojem "obchodování s odpady" je definován v § 11 odstavci 1 a písmenu p nového zákona o odpadech. Ale právě toto písmeno p značí symbolicky pouhý počátek všeho. Zákon pojem obchodníka sice zavádí, ale jeho seznam činností a návazností do systému nakládání s odpady již tak zřejmý ze čtení zákona není. Na tomto on-line semináři vám vysvětlíme, jak široká tato problematika je, co všechno obnáší. Vysvětlíme, co všechno musí dobrý obchodník s odpady znát, aby uspěl ve svém poslání. Představíme vše, co by měl vědět každý původce odpadu, aby byl jeho vztah s obchodníkem rovnocenný a v souladu s novou legislativou.

Nakládání s odpady - elektroodpady, pneumatiky

23.6.2021, On-line, Ing. Petr Šulc

Krátký přehled aktuálních povinností výrobců elektroodpadů a pneumatik s on-line listárnou a odpovědním servisem k metodickým pokynům k zákonu o VUŽ.

eLhůtník LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Revize

Zákon Aktuální verze Budoucí verze

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení

19.10.2017 -

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

1.1.2021 -
Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty 29.1.2016 -
Vyhláška č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních 1.6.2010 -
Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice 1.9.1982 -
Jak používat eLhůtník
Nahrávám...
Nahrávám...