dnes je 19.6.2021

Nejnovější

Nové normy červen 2021 - tlaková a zdvihací zařízení

12.6.2021, Zdroj: Věstník ÚNMZ

Nové normy červen 2021 - tlaková a zdvihací zařízení... Nové normy ČSN pro tlaková a zdvihací zařízení a související aspekty, které vyšly ve věstníku ÚNMZ červen 2021. TLAKOVÁ ZAŔÍZENÍ EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN ČSN EN 12493 (07 8450) Zařízení a příslušenství na LPG - Svařované ocelové tlakové nádoby pro autocisterny na LGP ...

Nové normy - strojírenství a metalurgie - červen 2021

12.6.2021, Zdroj: Věstník ÚNMZ

Nové normy - strojírenství a metalurgie - červen 2021... Nové normy pro oblast strojírenství a metalurgie a související aspekty, vydané ve věstníku ÚNMZ červen 2021. VYDANÉ NORMY ČSN ČSN ISO 18434-2 (01 1465) Monitorování stavu a diagnostika strojů - Termografie - Část 2: Interpretace a diagnostika obrazu; Vydání: Červen 2021 kat.č. 511698 ČSN EN ISO ...

Nové normy elektro - červen 2021

12.6.2021, Zdroj: Věstník ÚNMZ

Nové normy elektro - červen 2021... Nove normy pro elektrotechniku a spovisející oblasti, které vyšly ve Věstníku ÚNMZ červen 2021 NOVÉ NORMY ČSN ČSN EN 15869-1 (32 6360) Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrické připojení ze břehu, třífázové napětí 400 V, 50 Hz, proud až do 125 A - Část 1: Obecné požadavky; kat.č. 511674 ČSN EN ...

Nové normy červen 2021 - tlaková a zdvihací zařízení

12.6.2021, Zdroj: Věstník ÚNMZ

Nové normy červen 2021 - tlaková a zdvihací zařízení... Nové normy ČSN pro tlaková a zdvihací zařízení a související aspekty, které vyšly ve věstníku ÚNMZ červen 2021. TLAKOVÁ ZAŔÍZENÍ EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN ČSN EN 12493 (07 8450) Zařízení a příslušenství na LPG - Svařované ocelové tlakové nádoby pro autocisterny na LGP ...

Zvýšení bezpečnosti práce dostalo od Senátu zelenou (návrh nového zákona o bezpečnosti v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení dnes prošel Senátem)

9.6.2021, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zvýšení bezpečnosti práce dostalo od Senátu zelenou (návrh nového zákona o bezpečnosti v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení dnes prošel Senátem)Nová pravidla směřující k vyšší bezpečnosti práce s takzvanými vyhrazenými technickými zařízeními, při níž dochází i k velice vážným pracovním úrazům, dnes podpořili senátoři. „Ochrana pracovníků, kteří každý den přicházejí do kontaktu s velmi nebezpečnou…

Nové normy - elektrická zařízení - květen 2021

27.5.2021, Zdroj: Věstník ÚNMZ

Nové normy - elektrická zařízení - květen 2021... Nové normy pro elektrotechniku a příbuzné oblasti, které vyšly ve Věstníku ÚNMZ květen 2021. ČSN ISO 20816-5 (01 1412) Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 5: Soustrojí ve vodních elektrárnách a přečerpávacích elektrárnách; kat.č. 512046 ČSN EN 50488 (33 3581) Drážní zařízení - ...

Nové normy - plynová zařízení - květen 2021

27.5.2021, Zdroj: Věstník ÚNMZ

Nové normy - plynová zařízení - květen 2021... Nové normy pro plynová zařízení a související aspekty vydané ve Věstníku ÚNMZ 5/2021 ČSN EN 419 (06 0218) Závěsné světlé zářiče na plynná paliva pro použití vyjma domácností - Bezpečnost a energetická účinnost; Vydání: Květen 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 419 (06 0218) Závěsné světlé zářiče ...

Návrh nového evropského nařízení o strojních výrobcích

27.5.2021, Zdroj: ÚNMZ

Návrh nového evropského nařízení o strojních výrobcích... Návrh nového evropského nařízení o strojních výrobcích Dne 26. dubna 2021 bylo na Radě EU zahájeno projednávání návrhu nového evropského nařízení o strojních výrobcích (Machinery Products Regulation). Pod vedením portugalského předsednictví budou jednání pokračovat ve čtrnáctidenních intervalech, celkem ...

Nové normy - strojní zařízení a materiály - květen 2021

27.5.2021, Zdroj: Věstník ÚNMZ

Nové normy - strojní zařízení a materiály - květen 2021... Nové normy pro strojní zařízení, kovové materiály a souvisejíci oblasti, které vyšly ve věstníku ÚNMZ květen 2021. ČSN ISO 20816-5 (01 1412) Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 5: Soustrojí ve vodních elektrárnách a přečerpávacích elektrárnách; Vydání: Květen 2021 Jejím vydáním se zrušuje ...

více článků
Nejčtenější

Výtahy: Prohlídky, kontroly, zkoušky a inspekce provozovaných výtahůGarance

26.1.2021, Ing. Bohumil Pivoňka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro udržení výtahu v úrovni bezpečného provozu po celou dobu jeho technického života musí být splněny následující minimální požadavky na prohlídky, kontroly zkoušky a inspekce. Podstatné pro bezpečný provoz výtahu je také používání výtahu jeho uživatelem podle…

Tlaková zařízení: Školení obsluh a zajištění provozu tlakových nádob k dopravě plynůGarance

3.9.2019, František Cimbůrek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento předpis platí pro plnění, vyprazdňování, skladování, dopravu, obsluhu a údržbu kovových tlakových nádob k dopravě plynů s výpočtovým přetlakem větším než 0,07 MPa a pro zařízení související s tímto provozem a pro objekty a prostory, v nichž jsou tato…

Tlaková zařízení: Školení topičů a zajištění provozu středotlakých parních a kapalinových kotlůGarance

2.7.2019, František Cimbůrek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je velmi mnoho povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení, které musí provozovatel vyhrazených technických zařízení dodržovat.

Lhůtník technických zařízení: Úvod do problematikyGarance

14.1.2020, Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technická zařízení jsou v české legislativě zmíněna zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Pod pojmem výrobek zákon v § 2 písm. a) rozumí jakoukoli věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího…

Školení topičů a provoz nízkotlakých kotelenGarance

1.10.2019, František Cimbůrek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je velmi mnoho povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení, které musí provozovatel vyhrazených technických zařízení dodržovat. Když k nim přičteme další…

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.

22.6.2021, On-line, JUDr. Dana Římanová

Nová legislativa odpadového hospodářství přichází se zásadní změnou - rozděluje stávající zákon o odpadech na dva samostatné předpisy, a to zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, a zákon o výrobcích s ukončenou životností. Oba předpisy se však vzájemně ovlivňují.

Nakládání s odpady - elektroodpady, pneumatiky

23.6.2021, On-line, Ing. Petr Šulc

Krátký přehled aktuálních povinností výrobců elektroodpadů a pneumatik s on-line listárnou a odpovědním servisem k metodickým pokynům k zákonu o VUŽ.

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady - původci odpadů

20.7.2021, On-line, Ing. Petr Šulc

Podle nové vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady se výrazně změní povinnosti ve vedení průběžné evidence a ohlašování odpadů, požadavky na provozní řád zařízení určeného pro nakládání s odpady a spousta dalšího. Se všemi novými povinnostmi pro původce odpadů se seznámíte na tomto semináři.

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady - obce

11.8.2021, On-line, Ing. Petr Šulc

Vyhláška o PNO obcím stanovuje jak nové podmínky pro vedení průběžné evidence odpadů, ale zejména zcela mění rozsah a způsob podávání ročního hlášení o odpadech, jichž je obec původcem. Stanoví i technické podmínky soustřeďování (komunálních) odpadů, řeší problematiku omezování odstraňování odpadů a upravuje i podmínky energetického využívání výmětů z třídicích linek (z třídění KO).

Odpovědná firma: Potravinové a gastroodpady

22.9.2021, On-line, Ing. et Ing. Katarína Kajánková, Ph.D.

Potravinový odpad představuje nejenom zbytky jídel a odpady z důvodu plýtvání potravinami, ale také potraviny nevhodné ke spotřebě, které byly odstraněny z potravinového řetězce (zemědělství, potravinářské technologie, distribuce, služby, domácnosti), aby byly využity nebo odstraněny.

eLhůtník LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Revize

Zákon Aktuální verze Budoucí verze

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení

19.10.2017 -

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

1.1.2021 -
Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty 29.1.2016 -
Vyhláška č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních 1.6.2010 -
Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice 1.9.1982 -
Jak používat eLhůtník
Nahrávám...
Nahrávám...