dnes je 22.11.2019
Nejnovější

Normy ČSN pro zdvihací zařízení 11/2019

21.11.2019, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro zdvihací zařízení 11/2019Nové normy pro zdvihací a související zařízení vydané v listopadu 2019. ČSN EN 131-3 Žebříky - Část 3: Značení a návody k používání Tato evropská norma informuje o bezpečném používání žebříků, které spadají do předmětu normy EN 131-1 a které splňují ...

Normy ČSN pro požární ochranu 11/2019

14.11.2019, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro požární ochranu 11/2019Nové normy pro požární ochranu a související vydané v listopadu 2019. ČSN EN 13565-2+AC Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba ČSN EN 1709 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Inspekce před uvedením ...

Normy ČSN pro strojní zařízení 11/2019

12.11.2019, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro strojní zařízení 11/2019Nové normy pro strojní zařízení vydané v listopadu 2019. ČSN EN ISO 4254-9 Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 9: Secí stroje Tento dokument, pokud je používán společně s ISO 4254-1, stanovuje bezpečnostní požadavky a jejich ověřování pro návrh a ...

Normy ČSN pro elektrická zařízení 11/2019

7.11.2019, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro elektrická zařízení 11/2019Nové normy pro elektrická zařízení vydané v listopadu 2019. ČSN EN 62841-4-2 Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 4-2: Zvláštní požadavky na střihače živých plotů Tato norma platí pro ruční střihače ...

Plynová zařízení: Školení obsluh a zajištění provozu plynových zařízení - Spotřebiče na plynná palivaGarance

5.11.2019, František Cimbůrek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozvoj plynových zařízení předpokládá i zvyšování nároků na jejich bezpečnost, a to již při výrobě, montáži, zkoušení, stejně tak i při provozu. Proto jsou stanoveny základní požadavky vyjadřující rizika a směry prevence u plynových zařízení a to vyhláškou…

Normy ČSN pro tlaková zařízení 11/2019

5.11.2019, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro tlaková zařízení 11/2019Nové normy pro tlaková zařízení vydané v listopadu 2019. ČSN EN 764-1+A1 Tlaková zařízení - Část 1: Slovník Tato evropská norma stanovuje termíny a definice používané u tlakových zařízení a sestav v rozsahu platnosti Evropských směrnic pro tlaková zařízení. ...

Normy ČSN pro strojní zařízení 10/2019

31.10.2019, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro strojní zařízení 10/2019Nové normy pro strojní zařízení vydané v říjnu 2019. ČSN EN ISO 19085-2 Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 2: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem Tento dokument uvádí bezpečnostní požadavky a opatření pro vodorovné kotoučové pily s přidržovačem ...

Normy ČSN pro požární ochranu 10/2019

24.10.2019, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro požární ochranu 10/2019Nové normy pro požární ochranu vydané v říjnu 2019. ČSN EN 13611 Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Obecné požadavky ČSN EN 17064 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Prevence a boj proti ...

více článků
Nejčtenější

Výtahy: Prohlídky, kontroly, zkoušky a inspekce provozovaných výtahůGarance

28.5.2019, Ing. Bohumil Pivoňka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro udržení výtahu v úrovni bezpečného provozu po celou dobu jeho technického života musí být splněny následující minimální požadavky na prohlídky, kontroly zkoušky a inspekce. Podstatné pro bezpečný provoz výtahu je také používání výtahu jeho uživatelem podle…

Odpovědnost za provoz vyhrazených elektrických zařízeníGarance

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti provozovatelů vyhrazených elektrických zařízení a odpovědných osob, stupně jejich odpovědnosti a způsob stanovení a součinnost s revizním technikem.

Výtahy: Instalace nových výtahů a provoz stávajících výtahůGarance

21.5.2019, Ing. Bohumil Pivoňka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Instalace nových výtahů. Nový výtah je podle legislativy Evropské unie stanoveným výrobkem. U nových výtahů se postupuje podle předpisů Evropské unie o společném rámci pro uvádění výtahů na trh. Za uvedení výtahu na trh se považuje jeho ...

Vzor písemné zprávy o revizi spalinové cestyGarance

15.7.2019, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zde si můžete vzor stáhnout ve formátu rtf . Vzor písemné zprávy o revizi spalinové cesty (ve shodě s přílohou č. 4 k vyhlášce č. 34/2016 Sb.) ZPRÁVA o revizi spalinové cesty Číslo zprávy: Datum vystavení zprávy: Datum provedení revize ...

Výtahy: Charakteristika a rozděleníGarance

14.5.2019, Ing. Bohumil Pivoňka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výtahy jsou trvale instalovaná zdvihací zařízení pro dopravu osob a osob a nákladů, které obsluhují určené stanice a mají klec určenou pro dopravu osob nebo osob a nákladů, která je vedena vodítky. Provoz výtahů je většinou přerušovaný, to znamená, že…

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Požadavky na systém managementu BOZP dle ČSN EN ISO 45001:2018 (dříve OHSAS 18001)

26.11.2019, Praha, Ing. Monika Becková

Přehled požadavků na systém managementu BOZP dle ZCELA NOVÉ ČSN ISO 45001 se zaměřením na jejich implementaci. Komentáře jednotlivých požadavků a praktické příklady z aplikace v provozu. Zkušenosti z dosavadních způsobů realizace přechodu na požadavky nové normy, příklady nepochopení "staronových" požadavků.

Doškolení OZO BOZP - práva, povinnosti a odpovědnost

12.12.2019, Praha, Bc. Zdeněk Šenk

Účastníci semináře si přehledně zopakují, případně rozšíří své znalosti na komplexní úrovni, v rozsahu požadavků stanovených právními předpisy pro oblast BOZP. Odborný výklad bude proložen konstantní judikaturou, dopadající na plnění úkolů v prevenci rizik.

eLhůtník LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Revize

Zákon Aktuální verze Budoucí verze

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení

19.10.2017 -

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

1.9.2017 -
Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty 29.1.2016 -
Vyhláška č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních 1.6.2010 -
Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice 1.9.1982 -
Jak používat eLhůtník