dnes je 7.12.2019
Nejnovější

Normy ČSN pro elektrická zařízení 12/2019

5.12.2019, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Nové normy pro elektrická zařízení vydané v prosinci 2019. ČSN EN 62841-3-12 Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-12: Zvláštní požadavky na přenosné stroje na závity Tato část IEC 62841 platí pro ...

Plynová zařízení: Školení obsluh a zajištění provozu plynových zařízení - Rozvody plynuGarance

3.12.2019, František Cimbůrek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozvoj plynových zařízení předpokládá i zvyšování nároků na jejich bezpečnost, a to již při výrobě, montáži, zkoušení, stejně tak i při provozu. Proto jsou stanoveny základní požadavky vyjadřující rizika a směry prevence u plynových zařízení a to vyhláškou…

Normy ČSN pro TZB 11/2019

28.11.2019, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro TZB 11/2019Nové normy ČSN pro TZB vydané v listpadu 2019. ČSN EN 1443 Komíny - Obecné požadavky ČSN EN 15316-4-3 Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-3: Výroba tepla, solární tepelné a fotovoltaické soustavy, Modul ...

Je pro myčky dílů povinný kromě revizí i pravidelný servis

25.11.2019, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Týká se elektrických spotřebičů skupiny C (přenosných) kromě revizí i nějaký povinný servis nebo údržba zařízení kompetentní nebo certifikovanou osobou?

Normy ČSN pro zdvihací zařízení 11/2019

21.11.2019, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro zdvihací zařízení 11/2019Nové normy pro zdvihací a související zařízení vydané v listopadu 2019. ČSN EN 131-3 Žebříky - Část 3: Značení a návody k používání Tato evropská norma informuje o bezpečném používání žebříků, které spadají do předmětu normy EN 131-1 a které splňují ...

Normy ČSN pro požární ochranu 11/2019

14.11.2019, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro požární ochranu 11/2019Nové normy pro požární ochranu a související vydané v listopadu 2019. ČSN EN 13565-2+AC Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba ČSN EN 1709 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Inspekce před uvedením ...

Normy ČSN pro strojní zařízení 11/2019

12.11.2019, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro strojní zařízení 11/2019Nové normy pro strojní zařízení vydané v listopadu 2019. ČSN EN ISO 4254-9 Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 9: Secí stroje Tento dokument, pokud je používán společně s ISO 4254-1, stanovuje bezpečnostní požadavky a jejich ověřování pro návrh a ...

Normy ČSN pro elektrická zařízení 11/2019

7.11.2019, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro elektrická zařízení 11/2019Nové normy pro elektrická zařízení vydané v listopadu 2019. ČSN EN 62841-4-2 Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 4-2: Zvláštní požadavky na střihače živých plotů Tato norma platí pro ruční střihače ...

více článků
Nejčtenější

Výtahy: Prohlídky, kontroly, zkoušky a inspekce provozovaných výtahůGarance

28.5.2019, Ing. Bohumil Pivoňka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro udržení výtahu v úrovni bezpečného provozu po celou dobu jeho technického života musí být splněny následující minimální požadavky na prohlídky, kontroly zkoušky a inspekce. Podstatné pro bezpečný provoz výtahu je také používání výtahu jeho uživatelem podle…

Školení topičů a provoz nízkotlakých kotelenGarance

1.10.2019, František Cimbůrek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je velmi mnoho povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení, které musí provozovatel vyhrazených technických zařízení dodržovat. Když k nim přičteme další…

Výtahy: Instalace nových výtahů a provoz stávajících výtahůGarance

21.5.2019, Ing. Bohumil Pivoňka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Instalace nových výtahů. Nový výtah je podle legislativy Evropské unie stanoveným výrobkem. U nových výtahů se postupuje podle předpisů Evropské unie o společném rámci pro uvádění výtahů na trh. Za uvedení výtahu na trh se považuje jeho ...

Elektrická zařízení - kompetentní osoby - externí zhotoviteléGarance

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Externí zhotovitelé zajišťují pro organizaci činnosti dodavatelským způsobem, pro které provozovatel nemá vhodné kvalifikované zaměstnance, kapacity nebo je to pro něj ekonomicky výhodné.

Výtahy: Charakteristika a rozděleníGarance

14.5.2019, Ing. Bohumil Pivoňka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výtahy jsou trvale instalovaná zdvihací zařízení pro dopravu osob a osob a nákladů, které obsluhují určené stanice a mají klec určenou pro dopravu osob nebo osob a nákladů, která je vedena vodítky. Provoz výtahů je většinou přerušovaný, to znamená, že…

více článků
Semináře - aktuální nabídka
eLhůtník LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Revize

Zákon Aktuální verze Budoucí verze

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení

19.10.2017 -

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

1.9.2017 -
Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty 29.1.2016 -
Vyhláška č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních 1.6.2010 -
Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice 1.9.1982 -
Jak používat eLhůtník