dnes je 19.8.2019
Nejnovější

Normy ČSN pro požární ochranu 8/2019

15.8.2019, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro požární ochranu 8/2019Nové normy pro požární ochranu vydané v srpnu 2019. ČSN EN 1364-5 Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 5: Větrací mřížky Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení požární odolnosti větracích mřížek (ATG). Metoda platí pro větrací mřížky ...

Zdravotní způsobilost a obsluha plynových zařízení podle vyhlášky č. 21/79 Sb.

12.8.2019, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi

Naši pracovníci manipulují s tlakovými lahvemi - převážejí je a "zapojují skrze redukční ventil k rozvodům plynu v laboratoři". V letošním roce proběhlo školení revizním technikem plynového zařízení (opakované). Tento školitel nevyžadoval od účastníků žádné…

Normy ČSN pro elektrická zařízení 8/2019

8.8.2019, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro elektrická zařízení 8/2019Nové normy pro elektrická zařízení vydané v srpnu 2019. ČSN 33 2000-5-56 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely Tato část IEC 60364 pokrývá obecné požadavky pro zařízení ...

Tlaková zařízení: Školení obsluh a zajištění provozu tlakových nádob stabilníchGarance

6.8.2019, František Cimbůrek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tlaková zařízení patří do kategorie vyhrazených technických zařízení, jimiž se rozumí zařízení s akumulovanou energií a zvýšenou mírou rizika ohrožení životů a zdraví lidí i majetku. Snahou všech zainteresovaných subjektů, tj. projektantů, konstruktérů,…

Normy ČSN pro strojní zařízení 7/2019

30.7.2019, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro strojní zařízení 7/2019Nové normy pro strojní zařízení vydané v červenci 2019. ČSN EN ISO 19296 Dobývání - Mobilní podzemní stroje - Bezpečnost stroje ČSN EN IEC 61496-3 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na aktivní ...

Vyhrazená technická zařízení - přenesení na externí firmu

29.7.2019, Martin Šturma, Zdroj: Inspekční orgán Mostecké montážní

Je možné jmenovat jako osobu zodpovědnou za vyhrazená technická zařízení externí firmu (případně konkrétní osobu z externí firmy)? Samozřejmě na základě jejich odbornosti a s jejich souhlasem. Případně je možné tuto odpovědnost (jmenování) přenést smluvně? ...

Normy ČSN pro tlaková zařízení 7/2019

25.7.2019, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro tlaková zařízení 7/2019Nové normy pro tlaková zařízení vydané v červenci 2019. ČSN EN ISO 10524-1 Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 1: Redukční ventily a redukční ventily s přístroji na měření průtoku ČSN EN ISO 10524-2 Redukční ventily k použití s ...

Normy ČSN pro TZB 7/2019

18.7.2019, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro TZB 7/2019Nová norma ČSN stanoví zkoušku schopnosti konstrukce komína odolávat šíření požáru z jednoho požárního úseku do druhého.

Vzor písemné zprávy o provedeném čištění a kontrole spalinové cestyGarance

15.7.2019, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zde si můžete vzor stáhnout ve formátu rtf . Vzor písemné zprávy o provedeném čištění a kontrole spalinové cesty (ve shodě s přílohou č. 3 k vyhlášce č. 34/2016 Sb.) Z P R Á V A o provedení čištění a kontroly spalinové cesty Číslo zprávy: ...

Vzor písemné zprávy o revizi spalinové cestyGarance

15.7.2019, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zde si můžete vzor stáhnout ve formátu rtf . Vzor písemné zprávy o revizi spalinové cesty (ve shodě s přílohou č. 4 k vyhlášce č. 34/2016 Sb.) ZPRÁVA o revizi spalinové cesty Číslo zprávy: Datum vystavení zprávy: Datum provedení revize ...

více článků
Nejčtenější

Výtahy: Přehled právních předpisů a noremGarance

4.6.2019, Ing. Bohumil Pivoňka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní související legislativa Zákon č. 90/2016 Sb. , o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. Zákon č. 22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky. Zákon č. 174/1968 Sb. , o státním odborném dozoru. ...

Školení zaměstnancůGarance

14.2.2015, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při zpracovávání osnovy pro školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech BOZP doporučujeme do osnovy ohledně VTZ zařadit následující okruhy témat:

Výtahy: Prohlídky, kontroly, zkoušky a inspekce provozovaných výtahůGarance

28.5.2019, Ing. Bohumil Pivoňka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro udržení výtahu v úrovni bezpečného provozu po celou dobu jeho technického života musí být splněny následující minimální požadavky na prohlídky, kontroly zkoušky a inspekce. Podstatné pro bezpečný provoz výtahu je také používání výtahu jeho uživatelem podle…

Elektrická zařízení - kompetentní osoby - externí zhotoviteléGarance

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Externí zhotovitelé zajišťují pro organizaci činnosti dodavatelským způsobem, pro které provozovatel nemá vhodné kvalifikované zaměstnance, kapacity nebo je to pro něj ekonomicky výhodné.

Výtahy: Charakteristika a rozděleníGarance

14.5.2019, Ing. Bohumil Pivoňka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výtahy jsou trvale instalovaná zdvihací zařízení pro dopravu osob a osob a nákladů, které obsluhují určené stanice a mají klec určenou pro dopravu osob nebo osob a nákladů, která je vedena vodítky. Provoz výtahů je většinou přerušovaný, to znamená, že…

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Požadavky na systém managementu BOZP dle ČSN EN ISO 45001:2018 (dříve OHSAS 18001)

27.8.2019, Praha, Ing. Monika Becková

Přehled požadavků na systém managementu BOZP dle ZCELA NOVÉ ČSN ISO 45001 se zaměřením na jejich implementaci. Komentáře jednotlivých požadavků a praktické příklady z aplikace v provozu. Zkušenosti z dosavadních způsobů realizace přechodu na požadavky nové normy, příklady nepochopení "staronových" požadavků.

Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení

1.10.2019, Praha, Ing. Zdeněk Šenovský

Seminář je zaměřen na nový zákon o posuzování shody a požadavky na strojní zařízení a také na nařízení vlády pro strojní zařízení.

Prevence vzniku úrazů zaměstnanců a řešení pracovních úrazů od A do Z

3.10.2019, Praha, Bc. Zdeněk Šenk

Cílem semináře je poskytnout účastníkům školení ucelené informace o problematice vyšetřování pracovních úrazů zaměstnanců a o jejich posuzování, vedení agendy a dalších souvisejících záležitostech, včetně nastavení preventivních opatření s cílem minimalizovat vznik úrazů a poškození zdraví zaměstnanců.

Bezpečný provoz systémů pro skladování

3.10.2019, Praha, František Boška

Seznamte se s terminologií, která se váže ke skladovací technice, s českou legislativou, která se vztahuje k užívání skladovací techniky, a s platnými českými a evropskými normami v této oblasti.

Úklidové činnosti z pohledu manažera a facility manažera

9.10.2019, Praha, Ing. Tomislav Langkramer

Seminář poradí objednavatelům úklidových činností, jak efektivně zadávat práce a kontrolovat kvalitu jejich provedení.

eLhůtník LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Revize

Zákon Aktuální verze Budoucí verze

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení

19.10.2017 -

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

1.9.2017 -
Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty 29.1.2016 -
Vyhláška č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních 1.6.2010 -
Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice 1.9.1982 -